Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

fatu
fatu
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viadobby dobby
fatu
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
fatu
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
fatu
9149 6ab2 420
Reposted fromwronia wronia viadobby dobby
fatu
Reposted fromfelicka felicka viagabrielle gabrielle
fatu
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viacammycat cammycat
fatu
9371 389a 420
Reposted fromamphetamine amphetamine viaoxygenium oxygenium
fatu
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
fatu
    Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?

     
— S Barańczak
Reposted fromwelovekate welovekate viagabrielle gabrielle
fatu
3916 d5ef 420

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
fatu
Russia. Moscow.circa 1985
fatu

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
fatu
5839 a3f2 420
Reposted fromprzegrany przegrany viacammycat cammycat
fatu
8470 8d54 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacammycat cammycat
fatu
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
fatu
fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl