Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

6233 7734 420
fatu

October 29 2017

0839 0848 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
fatu
7164 bfcb 420
Reposted frommartynkowa martynkowa
(…) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq “Interwencje 2”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
1501 e840 420
Reposted fromtwice twice
fatu
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viawasteland wasteland
fatu
4662 dc29 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabitner bitner
7076 a7c4 420

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

5923 7042 420

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner

July 16 2017

fatu
fatu
fatu
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
fatu
fatu
fatu

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted bybibisifindmehidemeblubracudokuilluminationaynisstuckedinsoulaffascinantegoldenmomentsfeatherrhomoludenssaphirkaoversensitiveBloodEveabsolutelyfuckingnotfridays-karmax-rayhavingdreamsszyderalottibluebellSsomethingkatastrofopuszkaSkydelannotorious-rookieddrunkzouzakitsunesobaraissa

June 21 2017

fatu
6347 9ad1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialuftschloss luftschloss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl