Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

fatu
fatu
fatu
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
fatu
fatu
fatu

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted bybibisifindmehidemeblubracudokuilluminationaynisstuckedinsoulgoldenmomentsaffascinantefeatherrhomoludenssaphirkaoversensitiveBloodEveabsolutelyfuckingnotfridays-karmax-rayhavingdreamsszyderalottibluebellSsomethingkatastrofopuszkaSkydelannotorious-rookieddrunkzouza

June 21 2017

fatu
6347 9ad1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialuftschloss luftschloss

May 06 2017

fatu
9711 1b56 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
fatu
7244 85ff 420
Reposted fromheroes heroes viazapominanie zapominanie
fatu
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
fatu
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
7077 f1d3 420

medieval-woman:

Zamek Grodziec (Grodziec Castle, Poland) by Patryk Krzyzak 

fatu
6356 7095 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka
fatu
fatu
9414 e262 420
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viacorvax corvax

May 04 2017

fatu
I needed something cute today...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl